Yritys lyhyesti

Telelääketieteen palvelujen uranuurtaja
Remote Analysis Oy on perustettu vuonna 2002. Yritys on erikoistunut telelääketieteellisten etäanalyysien tekemiseen. Yrityksen perustaja on  Ossi Tiihonen, ja toimintansa aikana yritys on luonut Suomeen kokonaan uudenlaisen, laadukkaan ja kustannustehokkaan tavan analysoida tavanomaisia sairauksia telelääketieteen keinoin.

Vankkaa kokemusta
Yrityksen tuottamien lääketieteellisten analyysipalvelujen takana on vankkaa ja tunnustettua osaamista. Lausuvista lääkäreistä 30 % on professoreja, 30 % dosentteja ja loput 40 % oman erikoistumisalan erikoislääkäreitä ja tohtoreita. Asiakaskunnasta yhdeksän kymmenestä ilmoittaa palvelujen ensisijaiseksi valintaperusteeksi lääkäreiden ammattitaidon ja konsultaatiolausuntojen hyvän hoidonohjausarvon.

Sertifioitua laatua
Remote Analysis Oy:n etäanalyysipalvelut toteutetaan ISO 9001:2008 -laatujärjestelmän mukaisesti. Laatujärjestelmän on sertifioinut Inspecta Sertifiointi Oy. Remote Analysis Oy:n toimintamalli nostaa aineistojen lausuntokelpoisuuden lähes sataan prosenttiin. Vuonna 2015 toimitettiin yli 23 000 erikoislääkärin lausuntoa noin 200 terveyskeskukselle, sairaalalle ja yksityiselle lääkäriasemalle.

Kotimaista huippuosaamista
Remote Analysis Oy:n käytössä oleva selainkäyttöinen varmentein todennettu ja salattu telelääketieteen toimintajärjestelmä on täysin kotimaisten huippuammattilaisten rakentama.

Erittäin tyytyväinen asiakaskunta
Maaliskuussa 2016 toteutetussa asiakaskyselyssä asiakkaat ilmaisivat tyytyväisyytensä lähes yksimielisesti. Remote Analysis Oy:n palvelua pidetään laadukkaana, helppokäyttöisenä, nopeana ja luotettavana. Lähes kaikki kysymykseen vastanneet asiakkaat suosittelevat palvelua muille terveydenhuollon organisaatioille: varauksetta suosittelevia on peräti 87 % vastaajista.

Kannattavaa kasvua
Yrityksen etäanalyysipalvelujen kysyntä kasvaa nopeasti ja yrityksen toiminta on merkittävistä kehittämispanostuksista huolimatta kannattavaa. Vuonna 2015 kasvua edelliseen vuoteen oli 13 % ja kasvu on jatkunut tasaisena. Remote Analysis Oy kuuluu luottoluokitukseltaan suomalaisten yritysten parhaimpaan kymmenykseen.