Verenpaineen vuorokausiseuranta

Kohonnut verenpaine lisää riskiä sairastua aivohalvaukseen, sydäninfarktiin, sydämen vajaatoimintaan ja munuaisten vajaatoimintaan. Verenpainetta alentavalla hoidolla näitä vaaroja voidaan merkittävästi vähentää.

Noin joka toisella suomalaisista 35–64-vuotiaista miehistä ja joka kolmannella samanikäisistä naisista verenpaine ylittää ainakin kertamittauksessa arvon 140/90 mmHg. Heistä vain noin puolet on tietoinen kohonneesta verenpaineestaan. Tietoisista kolmasosa käyttää verenpainelääkitystä, ja näistä vain 20–25 prosentilla verenpaine alittaa 140/90 mmHg. Käypä hoito -suosituksen mukaan huono tilanne johtuu suomalaisten yleisesti korkeasta verenpaineesta, kohonneen verenpaineen vaaratekijöiden puutteellisesta hallinnasta, hoidon suhteellisen myöhäisestä aloittamisesta sekä lääkehoidon tehottomasta suuntaamisesta ja toteuttamisesta.

Näitä ongelmia voidaan merkittävästi helpottaa verenpaineen vuorokausiseurannan tuottamalla tiedolla. Remote Analysis Oy tarjoaa kokeneiden dosentti-tasoisten sisätautien ja kardiologian erikoislääkäreiden konsultaation verenpaineen vuorokausiseurantoihin. Lue Sydänliiton ylilääkäri, professori Mikko Syvänteen artikkeli verenpaineen vuorokausirekisteröinnin eduista klikkaamalla tästä (lähde: Yksityislääkäri-lehti 5/2008 s. 62 – 64).

 

Vuorokausiseurannan aiheet

Euroopan verenpaineyhdistyksen (European Society of Hypertension) asettama työryhmä on vuonna 2003 julkaissut yksityiskohtaiset ohjeet verenpaineen mittaamisesta. Tämän julkaisun mukaan verenpaineen vuorokausirekisteröinnin mahdollisia aiheita ovat:

• Epäily valkotakkiverenpaineesta
• Epäily yöllisestä kohonneesta verenpaineesta
• Vuorokausivaihtelun selvittäminen
• Huonosti hoitoon reagoiva kohonnut verenpaine
• Vanhukset

Lue lisää vuorokausiseurannan aiheista